6 grudnia 2010

UZDRAWIANIE PRANICZNE - SYSTEM MEDYCYNY ENERGETYCZNEJ


„Uzdrawianie praniczne jest starożytną nauką i sztuką stosującą pranę,  
czyli ki/chi lub inaczej energię życiową do leczenia ciała fizycznego.”  
                              
                                                                      /Choa Kok Sui/


● Uzdrawianie praniczne to wysoko rozwinięty system medycyny energetycznej opracowanej przez mistrza Choa Kok Sui, w którym uzdrowiciel poprzez „bezdotykową” i bezbolesną pracę na bioplazmatycznym ciele żywego organizmu (patrz: Ciało bioplazmatyczne i jego ośrodki), umożliwia pozytywne zmiany w jego ciele fizycznym oraz przyspiesza proces zdrowienia. 

● Uzdrawianie praniczne to technika prostego, skutecznego, a przy tym bardzo często szybkiego odnajdywania źródła choroby , a następnie jego likwidowania.

●  Uzdrawianie praniczne to system bazujący na zasadzie, że ciało każdej istoty żywej dąży do samo-uzdrawiania, oraz że proces ten można umożliwić, wspomóc  czy przyspieszyć dzięki zwiększeniu ilości prany w miejscach chorych lub/oraz w całym jej ciele.    

● Prana to energia życiowa, a zarazem siła przenikająca wszechświat, której główne źródła znajdują się w świetle słonecznym (pobierana podczas opalania), w powietrzu (pobierana podczas oddychania, szczególnie wolnego i rytmicznego) oraz w ziemi (pobierana podczas chodzenia, szczególnie na bosko, czy jedzenia, szczególnie produktów nieprzetworzonych). Nieuświadomionymi, przynajmniej w większości przypadków, źródłami prany mogą stać się również inne osoby, ale także stare drzewa czy miejsca, w których stężenie prany jest wyższe niż gdzie indziej. 

● Zmniejszona ilość prany w naszym otoczeniu, np. podczas pochmurnych dni, skutkować może osłabieniami i zwiększoną podatnością na infekcje, ogólną ociężałością i spadkiem nastroju. Zatory lub niedobory prany w ciele eterycznym objawiają się natomiast wszelkiego rodzaju chorobami w ciele fizycznym.

● Uzdrawianie praniczne to przywracanie równowagi i harmonii w organizmie, które – ze względu na swą specyfikę - może być przeprowadzane zarówno podczas kontaktu bezpośredniego, jak i na odległość.

● Uzdrawianie praniczne polega w skrócie na
1) przebadaniu/przeskanowaniu aury pacjenta,
2) oczyszczeniu/wymieceniu starej, zanieczyszczonej energii,
3) napełnieniu ciała energetycznego świeżą praną.

● Techniki uzdrawiania pranicznego stosuje się zarówno w pracy z ludzi, zwierzętami oraz roślinami.

UWAGA! Uzdrawianie praniczne wspomaga medycynę klasyczną, lecz jej nie zastępuje , a więc jakiekolwiek zalecone  przez lekarza prowadzącego leczenie nie powinno być zarzucane bez wcześniejszej z nim konsultacji.
●